Petitsioon.ee

www.petitsioon.ee portaali haldajaks on Eesti Omanike Keskliit

Petitsoon.ee võimaldab tavainimesel, kogukonnal ja sõpruskonnal või ka asutustel ja organisatsioonidel osaleda ühiskonda puudutavate otsuste tegemisel ja vajadusel Riigikogule või ka teistele huvigruppidele edastada tulemused vastavas formaadis elektrooniliselt.