Tutvustus

Eesti Omanike Keskliit on üleriigiline huviorganisatsioon, kes seisab koduomanike huvide eest! 

Maailm meie ümber on pidevas muutuses ja me ise muutume koos ajaga, aga vajadus oma kodu järele on ja jääb, sest igaüks meist vajab oma kohta, kus tunda end turvaliselt ja olla õnnelik. 

Sõltumata hetkeolukorrast, on iga koduga omad mured ja rõõmud. Olgu see siis pisike linnakorter, ridaelamuboks või maamaja metsaserval. Sinul endal tuleb vastutada oma eluaseme ja omandi eest. Alati ise ei oska ja alati ise ei peagi oskama, sest me kõik oleme erinevad ja on olukordi, kus on vaja spetsialisti või nõumeest. Meie liidus näeme, et probleemid on aja jooksul muutunud, kuid vajadus abi ja toetuse järele on pidev.

Selle jaoks ongi Eesti Omanike Keskliit. Meie aitame Sind!

Alates 1994. aastast on omanike eest Eestis seisnud Õigusjärgsete Omanike Liit. 2006. aastast alates kannab see suurima liikmearvuga vabaühendus nime Eesti Omanike Keskliit.

Liit seisab kõigi omanike huvide eest, esindades oma liikmeid riiklikul ja kohalikul tasandil, rääkides kaasa omandit puudutavas seadusloomes ning seistes vastu monopoolsetele teenuseosutajatele. Samuti nõustab liikmeid ja pakub välja lahendusi, et omanik saaks tunda end tõelise omanikuna.

Eesti Omanike Keskliit kuulub koos 28 riigiga Rahvusvahelisse Kinnisvaraomanike Liitu (UIPI) ning esindab liidu liikmete huve rahvusvahelisel tasandil. Teeme aktiivset koostööd Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga (TTJA) tarbijaõiguste küsimustes ning meie ekspertidest kohtunikud osalevad TTJA vaidluskomisjonide töös.

Liidu liikmeteks on maja-, maa- ja korteriomanikud.