Eesti Omanike Keskliidu 18. jaanuari volikogus oli arutlusel jäätmereform, mille sisu ja ajakava tutvustas Kliimaministeeriumi ringmajanduse osakonna juhataja Sigrid Soomlais. Soomlaisi sõnul näeb riik jäätmete taaskasutusse võtmisel probleemina madalat jäätmete ladestus- ja põletustasu, mida kavandatakse reformi käigus tõsta. Samuti on plaanis anda omavalitsustele õigus jäätmetasu kehtestamiseks, et katta jäätmemajandusega seotud kulusid.

Omanike liidu volikogu esimees Heiki Hepneri sõnul ei saa olukorda, kus riik nõuab üha uute jäätmeliikide väljasorteerimist, suunates need seejärel jäätmepõletaja ahju, aktsepteerida ka koduomanikud. Kuid reformi läbiviimisel ei tohi kasvatada ka bürokraatia. „Sealjuures pole vahet, kas bürokraatia raskuskese jääb riigi või kohaliku omavalitsuse kanda, kinni peavad selle maksma ikka meie inimesed,” lisas Hepner.

Toimunud arutelu tulemusel asus omanike liit jäätmereformi toetavale seisukohale, eeldusel, et tulemuseks on olukord, kus jäätmepõletusse liiguvad üksnes need jäätmed, mida ei ole mõistlik uuesti ringlusse võtta. Eesmärgiga seotud koduomanike jaoks jäätmekäitluskulude kasv peab tulema bürokraatia vähenemise arvelt ning kavandatava jäätmemaksu kulukomponendid peavad olema läbipaistvad ja põhjendatud.