Eesti Omanike Keskliit osales 29.05.2024 Eesti Erametsaliidu poolt korraldatud meeleavaldusel Toompeal Riigikogu ees, et väljendada maa- ja metsaomanikele solidaarsust, aga samuti tõsta omalt poolt ülesse küsimus Vabariigi Valitsuse ja tänase Riigikogu koalitsiooni sõnamurdlikus käitumises maamaksu seaduse muutmisel, maamaksu ennaktempos tõstmises ja  kodualuse maamaksu vabastuse lõpetamises. Meeleavalusele oli kogunenud 700-800 inimest üle Eesti. Eesti Omanike Keskliidu poolt esines kõnega juhatuse esimees Andry Krass.

Metsaomanikele teeb muret järjest kasvavad looduskaitselised piirangud, mida riik ei kompenseeri koheselt ja õiglaselt. Samuti on riik keeldunud looduskaitseliste maade vahetusest, kuigi kaitseväe harjutusväljakute, Rail Balticu ja teiste kommunikatsioonide alla jäävate metsade puhul seda rakendatakse. Metsaomanike ebavõrdne kohtlemine ja riigi sõnamurdlik käitumine mõjub kokkuvõtlikult hävitavalti nii looduskaitsele kui maaelule, viib metsaomandist loobumiseni ja omanike ühiskonna kahanemiseni. See kõik kokku kõigutab julgeolekut ja Eesti riigi püsimist.

Eesti Omanike Keskliit ei saa leppida omanike ühiskonna lõhkumisega ja kutsub ülesse Vabariigi Valitsust ning tänast koalitsiooni koheselt rakendama õigalasi ja koheseid hüvitisi looduskaitseliste piirangute korral, rakendama maadevahetust  kinnisvara avalikes huvides võõrandamise seaduse järgi ka looduskaitseliste maade asendamiseks ja loobuma praegu Riigikogus menetletavast maamaksu seaduse muutmisest.