Hea teada

Olmejäätmeid peab liigiti kogume nende tekitaja

10. juunist hakkas kehtima määrus, millega täpsustati ja täiendati seni kehtinud korda. Määruses on kirjas, et olmejäätmeid peab liigiti koguma nende tekitaja – ehk igaüks meist – ja seda tuleb teha jäätmete tekkemomendil. Liigiti kogutud olmejäätmete kokkukorjamist peab aga korraldama kohalik omavalitsus. Olmejäätmete kokkukorjamisel on tähtis lähtuda põhimõttest, et tekkivate segaolmejäätmete kogus igas majapidamises peab […]

admin
23. November 2023
Hea teada

Energiakulude leevendamise hüvitised

admin
22. November 2023
Hea teada

Biojäätmed ja kompostimine

admin
22. November 2023
Hea teada

Mida saame veel teha, et energiat säästa?

admin
22. November 2023