Paide linnas asuva Tarbija kaugküttevõrgu juhtum, mille hinnad ületavad teiste Paide linna kaugküttevõrkude hindu pea kaks korda, on tüüpiline röövkapitalisti stiilinäide. Soojamonopol lüpsab tarbijat nagu jõuab, teades väga hästi, et tänu linnavolikogu seljatagusele on soojatarbijatel vaid kaks valikut – maksta end vaeseks või jätta oma elukoht maha. Et elukohast ilmajäämine ei tähendab meie kliimavöötmes surma või vaestemaja uksele koputamist, siis valib enamus elanikke maksmise, lootuses, et kuskilt abi lõpuks saabub. Tarbja küla elanikud on lootnud röövelliku hinna vastu abi nii Paide linnavalitsusest, Konkurentsiametist, kuid on astunud ka ise samme kortermaja soojatarbimise vähendamiseks. Samas ei usuta enam ammu NR Energy OÜ lubadusi, mille juhtide küünilisuse näiteks on hiljutine väide, et tänu amortiseerunud soojustrassile on Tarbjal sooja hind madalam.

Tarbija korteriühistutele korrashoiuteenuseid pakkuv haldusfirma on Tarbja kaugküttevõrguga seotud probleemidest Paide omavalitsusjuhtidele rääkinud viimased kaheksa aastat. Probleemile sisulise lahenduse leidmise asemel on linnajuhid tegelenud tüüpilise mitte kuhugi viiva menetlusega, kirjade kirjutamisega ja soojamonopoli sisutühjade lubaduste ja vabanduste ärakuulamisega. Tänaseks on aga Tarbja elanike jaoks aeg ja kannatus lõppemas, sest kolm Tarbija korterelamut on alustanud terviklikku rekonstrueerimist. Tulemuseks on olukord, kus amortiseerunud kaugküttetrassi soojakadude eest hakkavad proportsionaalselt rohkem maksma renoveerimata elamud. Ja ka iga järgmise korterelamu renoveerimisel ei toimu soojusenergia kokkuhoidu, vaid trassi soojakadude ümberjaotumist. Soojatootjale enda jaoks pole selles probleemi, sest Paide Linnavalitsuse tegevuse(tuse) toel puudub äririsk ja ka „õiglase“ hinna eest saab vastutuse lükata Konkurentsiametile.

Kuna kliimasäästmisele panustamist, hoonete energiatõhususe parandamisele kaasa aitamist või kaugküttevõrgu efektiivset majandamist on NR Energy OÜ-lt ilmaselgelt palju oodata, siis ei saa Tarbja elanikele taskukohase kaugküttelahenduse otsimisel sellele ettevõttele lootma jääda. See ei ole ka vajalik kuna kohalikul omavalitsusel on ulatuslikud võimalused, aga ka kohustus end kehtestada. Eeskujudena omavalitsustest, mis oskavad soojamajanduses heaperemehelikkust väärtustada ja tarbijahuvisid tõhusalt kaitsta on näiteks Paide naabrid Järva vald, Türi vald ja Tapa vald. Loodan, et Paide linnajuhid ka nõu saavad, sest järgmist 8-aastast „menetlust“ Tarbja korterelamud üle ei elaks.

Andry Krass

Eesti Omanike Keskliidu juhatuse esimees