Privaatsuspoliitika

Omanike Keskliit kui vabaühendus  töötleb vabatahtlikult liidu liikmeks astunud isikute andmeid, et:

 • suhelda liidu liikmetega huvikaitse tegevuse korraldamiseks,
 • kaasata liikmeid ühisüritustele,
 • edastada uudiskirja liidu tegevuse kohta,
 • pakkuda liikmeteenuseid,
 • teha liikmele/kodukaardi omanikule partnerite sooduspakkumisi,
 • küsida liikmete arvamusi/seisukohti liidu põhitegevuse – koduomanike huvide kaitse – elluviimiseks.

Liikmeks astudes edastasite meie kodulehel oleva „Registreeri“ ikooni kaudu andmed:

 • Ees- ja perekonnanimi.
 • Sünniaasta.
 • Aadress.
 • E-posti aadress.
 • Telefoninumber.

Omanike Keskliit kasutab neid andmeid:

 • Kirjavahetuseks/infovahetuseks ja muuks suhtluseks liikmega nii e-posti, telefoni kui ka tavaposti teel.
 • Kodukaardi/liikmekaardi tavapostiga saatmiseks.
 • Kolmandate isikute ja kodukaardi partnerite turundusmaterjalide saatmiseks kuni kolm korda jooksva kuu jooksul. See on vajalik selleks, et suurim vabaühendus saaks reklaamteenuse pakkumise kaudu arendada liikmeteenuseid ja saada tegevuseks rahalist toetust.
 • Otseturunduse eesmärgil andmete töötlemisest saab liige keelduda, vajutades tühistamise linki, mis saadetakse koos reklaamteadaandega.

Liige saab kodulehe kaudu sisse logides enda andmeid üle kontrollida ja parandada.

Vastavalt Omanike Keskliidu põhimäärusele saab liidust välja astuda vaid kirjaliku avalduse alusel, mille liidu juhtkond on kohustatud rahuldama. Liige saab vastava soovi saata e-posti aadressile omanikud@omanikud.ee  Omanike Keskliit vastab liikmele kirjalikult ja kinnitab, et andmed on kustutatud.

Omanike Keskliidul ei ole õigust keelduda liidu liikme isikuandmete edastamisest õiguskaitseorganitele ja teistele riiklikele ametiasutustele, kui see on vajalik ja meil on põhjust heauskselt arvata, et vastamise kohustus tuleneb jurisdiktsiooni seadustest.

Omanike Keskliit ei vastuta erinevates foorumites ja veebilehtedel oleva info eest, mis võib tulla avalikuks otsingumootoreid kasutades päringut tehes ja liikme poolt meile edastatud andmeid kasutades. Omanike Keskliidul ei ole kohustust pöörduda vastava veebikeskkonna poole liikme andmete kustutamiseks –  seda peab tegema liige ise.

Omanike Keskliidu poolt liidu korraldatud avalikel üritustel (infopäevad, seminarid) tehtud salvestistel (fotod, videod) äratuntavad isikud saame nende poolt saadetud avalduse alusel udustada.

Omanike Keskliit ei edasta liikmete andmeid kolmandatele isikutele, ei töötle neid muul otstarbel ega korrigeeri neid omal algatusel. Kodukaardi väljastamisel kasutab Omanike Keskliit vaid andmebaasis olevat aadressi. Kui see ei ole korrektne, vastutab kodukaardi kadumise eest vaid liige ise. Tasuta uut kaarti ei väljastata.

Omanike Keskliidul on õigus korraldada küsitlusi ja uuringuid, kus kasutatakse liikmete andmeid. Lisaandmeid saab küsitlustes küsida vaid nö „vaba väli“ abil ja küsitlusele vastajal ei ole kohustust seda välja täita. Liidul on õigus küsitluse/uuringu tulemusi avalikustada kodulehel ja edastada kolmandatele isikutele vaid ilma liikmete isikuandmeteta.

Omanike Keskliit kogub sisuhaldusprogrammi ja meilide kaudu liikmete kohta andmeid:

 • Milliseid uudiskirju ja meilipostitusi on liige avanud ja millal.
 • Milliseid uudiseid on meie kodulehelt või Facebookist lugenud ja millal.
 • Millal on liige parandanud või vaadanud enda andmeid.
 • Liikmemaksu laekumist pangakontolt.
 • Teenuse „Õigusnõu“ kaudu liikmete esitatud küsimusi ja juristi vastuseid säilitatakse vastavas kataloogis 5 (viis) aastat. Teemakäsitlust ja tekkinud mure sisu võib liidu jurist kasutada nn liikmete murede kokkuvõtte tegemiseks anonüümselt, isikuandmeid töötlemata/kasutamata.

Nimetatud andmeid ei edasta Omanike Keskliit kodukaardi partneritele ega ka teistele kolmandatele isikutele. Liit teeb statistikat vaid anonüümselt, kasutamata ja nimetamata ühegi liikme isikuandmeid. See on vajalik liikmete vajaduste selgitamiseks ja parimate pakkumiste tegemiseks ning liidu tegevusaruannetes.

Siinses eeskirjas tehtavatest muudatustest teavitame liikmeid kirjalikult uudiskirja teel.

Koostatud aprill, 2018

Täiendatud august, 2019 

Täiendatud veebruar, 2022